dobrodošli na našem spletnem portalu
Random header image... Refresh for more!

3. redna seja, mandat 2014-2018, 5.2.2015

Številka: 900-8/2015
Datum: 5. 2. 2015

Z A P I S N I K
Zapisnik v .pdf formatu

3. redne seje Sveta Četrtne skupnosti Jezero, ki je bila v sredo, 4. 2. 2015, ob 19.30 uri v prostorih
Četrtne skupnosti Jezero, Belšakova ulica 20/a, Ptuj.
PRISOTNI: Člani sveta: Čuš Janko, Bezjak Andreja, Rogina Marjan
Ostali prisotni: Mojca Zemljarič – Štajerski Tednik, Denis Hrga – Mestna občina Ptuj
Opravičeno odstotni: Miložič Gregor, Držaj Tomi

Predsednik sveta g. Marjan Rogina je vse prisotne lepo pozdravil in predlagal:

DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 2. redne seje Četrtne skupnosti Jezero
2. Imenovanje komisije za uničenje osnovnih sredstev in drobnega inventarja
3. Ureditev športnega parka v četrtni skupnosti
4. Varna šolska pot in ureditev ceste Ptuj-Ormož
5. Občinski prostorski načrt Mestne občine Ptuj
6. Nabava igral za ureditev okolice Doma krajanov Budina-Brstje
7. Pobude, predlogi, vprašanja
8. Razno

Na predlagan dnevni red člani sveta niso imeli pripomb in so ga soglasno sprejeli

0 komentarjev

Objava trenutno nima komentarjev...

Sodeluj s svojimi komentarji.

Za komentiranje se moraš prijaviti v sistem.