dobrodošli na našem spletnem portalu
Random header image... Refresh for more!

Kategorija — Dokumenti

Pogodba CERO Gajke

V celoti objavljamo pogodbo med Mestno občino Ptuj in takrat še Mestno četrtjo Jezero v kateri pogodbeni stranki urejata medsebojne pravice in obveznosti povezane z izgradnjo Centra za ravnanje z odpadki Gajke v Spuhlji (CERO Gajke). Povezavi do dokumenta v obliki .pdf Pogodba CERO Gajke Terminski plan uresničevanja zahtev ob izgradnji C ... več >>

24 April 2013   Brez komentarjev

Analiza ankete o zainteresiranosti krajanov Četrtne skupnosti Jezero o nadgraditvi omrežja KKS Ptuj z optičnimi kabli

Namen raziskave Celotna analiza ankete v .pdf formatu Raziskava je del rednih aktivnosti Četrtne skupnosti Jezero povezanih z ugotavljanjem zadovoljstva in ocene potreb krajanov v četrti za dvig njihove kvalitete življenja. Namen omenjene raziskave je bil ugotoviti zainteresiranost krajanov Četrtne skupnosti Jezero za nadgraditev omrežja ... več >>

24 Marec 2013   Brez komentarjev

Izsledki ankete o zadovoljstvu krajanov z novim načinom odvoza odpadkov

Že na začetku leta 2012 smo v Četrtni skupnosti Jezero na razširjeni seji skupaj s krajani, predstavnikom Javnih služb Ptuj in MO Ptuj izrazili svoje nestrinjanje z novim načinom odvoza odpadkov ˝Od vrat do vrat˝. Takrat smo opozorili na nekatere težave s katerimi se krajani pri odvozu spopadamo, poudarili pa smo predvsem: odvoz odp ... več >>

13 Oktober 2012   Brez komentarjev

Poslovnik sveta Četrtne skupnosti Jezero

Na podlagi 3. odstavka 80. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik občine Ptuj, št. 9/07) je Svet Četrtne skupnosti Jezero na svoji 24. seji, dne 04. 02. 2009 sprejel POSLOVNIK SVETA ČETRTNE SKUPNOSTI JEZERO Poslovnik v .pdf formatu I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (1)Četrtna skupnost (v nadaljevanju: četrt) skrbi za uresni ... več >>

23 September 2010   Brez komentarjev