dobrodošli na našem spletnem portalu

Random header image... Refresh for more!

Vikend odprtih vrat – vabilo

30 September 2016   Brez komentarjev

Srečanje starejših krajanov (vabilo)

Spoštovani! Čas v katerem živimo, nam vse bolj narekuje, da nam le medsebojno razumevanje, spoštovanje in strpnost zagotavljajo prijazno življenje. Slednje naj bi bilo tudi vodilo vseh nas, ki bivamo v Četrtni skupnosti Jezero. Ohranjajmo pristne medčloveške odnose! Mednje sodi spoštovanje do starejših občanov, ki so svoja ustvarjalna leta vgrajevali tudi v našo bivalno skupnost. V ta ... več >>

11 December 2015   Brez komentarjev

Koncert ˝Moškega pevskega zbora Jezero˝ 2015

Moški pevski zbor »Jezero« KD Budina – Brstje Vas vabi na letni KONCERT Glasba, pesem združuje v nedeljo, 17. maja 2015, ob 17. uri Dom krajanov Budina – Brstje Belšakova 20/A Ptuj Gosti: MoPZ DU Hotinja vas ŽePZ Društva prijateljev PM Ptuj Ormož   Veselimo se srečanja z Vami!   Kulturno Društvo Budina-Brstje Pred. Franc Kuhar ... več >>

13 Maj 2015   Brez komentarjev

3. redna seja, mandat 2014-2018, 5.2.2015

Številka: 900-8/2015 Datum: 5. 2. 2015 Z A P I S N I K Zapisnik v .pdf formatu 3. redne seje Sveta Četrtne skupnosti Jezero, ki je bila v sredo, 4. 2. 2015, ob 19.30 uri v prostorih Četrtne skupnosti Jezero, Belšakova ulica 20/a, Ptuj. PRISOTNI: Člani sveta: Čuš Janko, Bezjak Andreja, Rogina Marjan Ostali prisotni: Mojca Zemljarič – Štajerski Tednik, Denis Hrga – Mestna o ... več >>

10 April 2015   Brez komentarjev