dobrodošli na našem spletnem portalu
Random header image... Refresh for more!

Pobude

S svojimi pobudami in vprašanji lahko krajani naslovite nekaj besed svetu četrti in tako aktivno sodelujete pri razvoju kraja, njegovem družabnem življenju in ne nazadnje tudi s kritičnim pogledom doprinesete k dvigovanju kvalitete življenja samega kraja.

Če želite preprosto pokličite v tajništvo ČS Jezero na telefon 02 748 29 81 in izrazite svoje poglede.  Pobude in vprašanja bomo člani sveta ČS Jezero obravnavali na svojih sejah ali posredovali na druge pristojne službe Mestne občine Ptuj. V kategoriji ˝Pobude krajanov˝ boste lahko spremljali odgovore na nekatere vaše aktualne zahteve. Svoje pobude oziroma vprašanja lahko naslovite tudi pisno na naslov:

MESTNA OBČINA PTUJ
ČETRTNA SKUPNOST JEZERO
BELŠAKOVA ULICA 20/A, 2250 PTUJ

TAJNIŠTVO ČETRTI: Denis HRGA
TEL: 02 748 29 81
E-POŠTA: denis.hrga@ptuj.si